Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska ma otrzymać ponad 111 mld euro, w tym na politykę spójności ponad 82,5 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mln euro.

Z otrzymanych 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności na lata Polska zamierza przeznaczyć środki na m.in.

·         badania naukowe i ich komercjalizację,

·         kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),

·         rozwój przedsiębiorczości,

·         transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),

·         cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),

·         włączenie społeczne i aktywizację zawodową,

·         zieloną energię.

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej.

Prawdopodobnie podział środków pomiędzy tymi programami będzie kształtował się następująco:

·         Infrastruktura i Środowisko - 27 513,9 mln euro,

·         Inteligentny Rozwój - 8 614,1 mln euro,

·         Wiedza Edukacja Rozwój - 4 419,3 mln euro,

·         Polska Cyfrowa - 2 255,6 mln euro,

·         Pomoc Techniczna - 700,1 mln euro,

·         Polska Wschodnia - 2 117,2 mln euro.

Ponadto będą realizowane programy regionalne poszczególnych województw.

Województwo podkarpackie w ramach tego programu ma otrzymać 2 112,2 mln. Euro