RPO WP - Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw (RARR)

Termin naboru: 12 sierpnia 2020 r. - 30 września 2020 r.

 

Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów –  39 425 606,54 zł:
− dla działalności w branży turystycznej i okołoturystycznej – 11 827 681,96 zł;
− dla działalności w pozostałych branżach – 27 597 924,58 zł.

Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego.

 __________

 

POIR - Bony na innowację dla MŚP: etap 2 inwestycyjny 

Termin naboru: 17 kwietnia 2019 - 7 lipca 2020 r.

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
  • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej 

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem zakończyli realizację projektu w ramach I etapu Bonu na innowację.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla woj. podkarpackiego:

  • 70% dla mikro i małych przedsiębiorstwo oraz 60% dla średnich.

 

 __________

 

POIR - Kredyt na innowacje technologiczne

Termin naboru: 1 czerwca - 30 grudnia 2020 r.

Projekt powinien dotyczyć inwestycji technologicznej, tj.:

  1. zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług, albo
  2. wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Dofinansowanie: do 70% wartości projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Dofinansowanie dla woj. podkarpackiego:70% dla mikro i małych przedsiębiorstwo oraz 60% dla średnich.

 

__________

 

POIR - Badania na rynek

Termin rozpoczęcia naboru: 25 marca 2020 r.

Celem konkursu Badania na rynek jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

 

Dofinansowanie: do 70% wartości projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Dofinansowanie dla woj. podkarpackiego:70% dla mikro i małych przedsiębiorstwo oraz 60% dla średnich.

 

__________

 

POPW - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Termin rozpoczęcia naboru: 25 sierpnia 2020 r

Celem konkursu jest sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie prac B+R przez MŚP działające w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych.

Poziom dofinansowania -zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

  • 70% mikro i małe (średnie 60%) – województwo podkarpacie, lubelskie, warmińsko-mazurskie,
  • 55% mikro i małe (45% średnie) – woj. świętokrzyskie 

 

 __________

 

Lokalne Grupy Działania: 

Eurogalicja (gminy: Czarna, Głogów Małpolski, Kamień, Krasne, Sokołów Młp., Trzebownisko):

  • Podejmowanie działalności gospodarczej - I półrocze 2020 r.

 

LGD Partnerstwo 5 Gmin (gminy: Ropczyce, Sędziszów Młp., Czarna, Dębica, Iwierzyce):

  • Rozwijanie działalności gospodarczej - 28 lipca - 11 sierpnia 2020 r.

 

Lasowiacka Grupa Działania (gminy: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany):

  •   Rozwijanie działalności gospodarczej - lipiec 2020 r.