Aktualności

« 1 2 3 4 5 »

05.09.2019

Nabór wniosków - Badania na rynek (POIR)

 

Dn. 1 października 2019 r. ruszają nabory wniosków na sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

  • Konkurs ogólny: skierowany do mikro/ małych lub średnich przedsiębiorstw
  • Konkurs dla miast średnich: skierowany do mikro/ małych/ średnich przedsiębiorstw realizujących projekty na terenach miast średnich.

Szczegóły w zakładce nabory.


05.09.2019

Informacja o planowanym naborze - 1.4 Wsparcie MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna)

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął najważniejsze założenia do konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP. Dokument określa m.in. minmalną/maksymalną wartość kosztów kwalifikowalnych, poziomy dofinansowania oraz zakres udzielanej pomocy.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na III kwartał 2019 r.

 

Założenia do konkursu


05.09.2019

Wyniki naboru - Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (RPO WP 2014-2020)

 

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki


15.04.2019

 Nabór wniosków - Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

 30 kwietnia br. rusza nabór wniosków na sfinansowanie wytworzenia innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, w szczególności poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP zrzeszone w ponadregionalnych powiązaniach kooperacyjnych.

 

Szczegóły w zakładce Nabory.


27.09.2018

Nabór wniosków - Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna)

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (regionalna pomoc inwestycyjna).

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu: 70% - mikro i mali przedsiębiorcy, 50% - średni przedsiębiorcy.

Szczegóły w zakładce Nabory

 


« 1 2 3 4 5 »