Aktualności

« 1 2 3 4 5 »

07.06.2018

 

Kolejne wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach programu Badania na rynek

Polska Agnecja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła czwarty etap dwóch konkursów w ramach „Badań na rynek”: konkursu ogólnego i konkursu dla projektów realizowanych w miastach średnich ogłoszonych w 2017 r. Dofinansowanie w ramach tego etapu otrzyma 25 projektów na łączną kwotę 254 170 740,00 zł wsparcia. Łącznie we wszystkich etapach obu konkursów do dofinansowania rekomendowano projekty na prawie 570 mln zł.

Przypominamy, że przedsiębiorcy z sektora MŚP nadal mają możliwość ubiegania się o wsparcie na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Od 20  marca  2018 r. do 5 grudnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w lutym br.: konkursu ogólnego z alokacją 750 mln zł i konkursu dedykowanego dla miast średnich z alokacją 500 mln zł.

 


07.05.2018

 

Nabór wniosków - Badania na rynek

Trwa nabór wniosków w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów. Nowy produkt (wyrób lub usługa) musi być innowacyjny co najmniej na skalę krajową tj. posiadać cechy i funkcjonalności nowe w porównaniu do rozwiązań aktualnie dostępnych na rynku krajowym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł. O dofinasowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł (mikro i małe przedsiębiorstwa) lub 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorstw) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

 

Szczegóły w zakładce Nabory

 


26.04.2018

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania – działanie 3.1 RPO WP

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny.

Wyniki


23.04.2018

 

Nabór wniosków - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.


Wsparcie można przeznaczyć na tworzenie innowacyjnych na poziomie kraju produktów, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.


O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający przynajmniej od  6 miesięcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym, zatrudniający w ostatnim roku obrotowym co najmniej 5 pracowników i osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

 

Szczegóły w zakładce Nabory

 


13.04.2018

 

Harmonogramy naborów na 2018 rok

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 


« 1 2 3 4 5 »