Aktualności

« 2 3 4 5 6 »

26.04.2018

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania – działanie 3.1 RPO WP

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 oś priorytetowa III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny.

Wyniki


23.04.2018

 

Nabór wniosków - Wdrażanie innowacji przez MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.


Wsparcie można przeznaczyć na tworzenie innowacyjnych na poziomie kraju produktów, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie mogą uzyskać przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego.


O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający przynajmniej od  6 miesięcy w ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym, zatrudniający w ostatnim roku obrotowym co najmniej 5 pracowników i osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku.

 

Szczegóły w zakładce Nabory

 


13.04.2018

 

Harmonogramy naborów na 2018 rok

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

 


14.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania – działanie 1.3.1 POPW

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Wyniki

 


09.08.2017

Nabór wniosków – „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

 Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Wsparcie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Szczegóły w zakładce Nabory


« 2 3 4 5 6 »