Aktualności

« 2 3 4 5 6 »

14.11.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania – działanie 1.3.1 POPW

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Wyniki

 


09.08.2017

Nabór wniosków – „Badania na rynek”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

 

 Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

Wsparcie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Szczegóły w zakładce Nabory


22.02.2017

 

Opublikowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja eneregtyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne

wyniki


22.12.2016

 

Harmonogramy naborów wniosków na 2017 rok

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


07.12.2016

 

Konferencja podsumowująca wdrażanie w 2016 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

13 grudnia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – sala audytoryjna (II piętro)


« 2 3 4 5 6 »