Aktualności

« 3 4 5 6 7 »

19.07.2016

 

Nabór wniosków - Modernizacja energetyczna budynków

Do 8 września 2016 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, można składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów mających na celu głęboką modernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Szczegóły w zakładce Nabory


19.07.2016

 

Kredyt na innowacje technologiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych poprzez udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Szczegóły w zakładce Nabory


19.07.2016

 

Nabór wniosków - wdrażanie innowacji przez MŚP

Do końca lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na tworzenie innowacyjnych produktów, na poziomie kraju, poprzez wdrożenie wyników prac B+R.


17.12.2015

 

Nabór wniosków - sektor MŚP

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wsparcie dotyczyć będzie projektów na rozwój przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Szczegóły w zakładce Nabory


01.12.2015

 

Harmonogramy naborów wniosków na 2016 rok

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 


« 3 4 5 6 7 »