Aktualności

« 5 6 7 8 9 »

19.07.2016

 

Nabór wniosków - wdrażanie innowacji przez MŚP

Do końca lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na tworzenie innowacyjnych produktów, na poziomie kraju, poprzez wdrożenie wyników prac B+R.


17.12.2015

 

Nabór wniosków - sektor MŚP

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wsparcie dotyczyć będzie projektów na rozwój przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Szczegóły w zakładce Nabory


01.12.2015

 

Harmonogramy naborów wniosków na 2016 rok

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 


23.09.2015

 

Aktualny harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.

 

harmonogram


22.07.2015

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął wstępny projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

projekt


« 5 6 7 8 9 »